Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Dự án: Thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Long Đức – Long Đức Investnemt.Pte.,Ltd
Sản phẩm do Viglafico cung cấp: Ống FRP DN1800 và DN1400 PN4 SN5000.

 
Tags:,