Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2012

( Ngày tạo : 12-06-2013 ; lượt xem : 1,088 )

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông là thể nhân Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 28/03/2013, Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex thông báo thực hiện trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Tên loại cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex (Viglafico)

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/06/2013.

6. Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 25, 26, 27/06/2013.

7. Địa điểm chi trả: Trụ sở Công ty (Khu công nghệ cao Hòa Lạc - xã Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội).

Ngoài thời gian trả cổ tức như thông báo, Quý cổ đông nào muốn nhận cổ tức năm 2012 xin vui lòng liên hệ trước với phòng Tài chính kế toán công ty.

ĐT: 04 33947148. Fax: 04 33947147.

Khi đến nhận cổ tức, yêu cầu Quý cổ đông mang theo các giấy tờ cần thiết sau:

-          Sổ chứng nhận cổ đông.

-          Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu).

-        Ngoài ra đối với các trường hợp được ủy quyền nhận thay, người được ủy quyền cần phải mang thêm Giấy ủy quyền của cổ đông (Giấy ủy quyền phải có dấu xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi người ủy quyền có hộ khẩu thường trú).

Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex trân trọng thông báo.